Psihologija

Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Смер: Психологија образовања,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Смер: Психологија рада - изборни предмет 1 ,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет (КЛИН)
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет (ПСРА)
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија образовања,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - истраживачки, Изборни предмет и - 1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - клиничка психологија, Изборни предмет к - 1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Данијела Петровићредовни професор
Модул - психологија рада, Изборни предмет р - 1
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑