Sociologija

 • Социологија политике
  Нација и национализам
 • 1996 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИДЕОЛОГИЈЕ ЈУГОСЛОВЕНСТВА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА)
 • 2009 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: РАЗВОЈ ТУМАЧЕЊА ПРОЦЕСА НЕСТАЈАЊА ЈУГОСЛАВИЈЕ)
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2002 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 1998 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ)
 • 2008 -  Часопис "Социологија"  (чланство)
 • 2011 -  2012 - Главни и одговорни уредник часописа Социологија  (чланство)
 • 2009 -  Социолошко удружење Србије и Црне Горе  (чланство)
 • 2009 -  2013 - Српско социолошко друштво Етички одбор ССД  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2010
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета (Истраживач и научни сарадник)
 • 2011 -  2014 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета (Научни сарадник)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑