Sociologija

 • Социологија рада
  Социологија организације
  Социологија омладине
 • Компаративна социологија организације
 • 1995 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2002 - магистарске студије - ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
  (тема: УЛОГА ВОЂСТВА У ОРГАНИЗАЦИОНОМ ПОНАШАЊУ)
 • 2010 - докторске студије - Економски факултет у Београду
  (тема: Утицај националне културе на организацију предузећа)
 • 2020 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2014 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2011 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2004 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2000 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА СЕЛА)
 • 2002 -  2013 - Социолошко удружење Србије и Црне Горе  (чланство)
 • 2002 -  2013 - Члан редакције часописа "Социологија"  (чланство)
 • 2006 -  2010 - »Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2010«
  Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (истраживач)
 • 2010 -  2012 - "Research on Cooperative and Social Enterprises in Transition Contexts"
  European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises – EURICSE, Тrento, Italy (истраживач)
 • 2012 -  2013 - “Стручно-техничка подршка каријерном вођењу и саветовању младих талената у спровођењу СКВИС и НСМ"
  Београдска отворена школа, Београд (истраживач)
 • 2009 -  2010 - »Истраживање ставова студената и факултетских управа о реформи високог образовања«
  Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (истраживач)
 • 2011 -  2014 - „Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери"
  Институт за социолошка истраживања, Филозофски факултет, Универзитет у Београду (истраживач)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑