Sociologija

 • социологија менталних поремећаја
  социологија друштвених девијација
  породична (дис)функционалност и симптоматско понашање
 • психијатријска социологија
 • пенологија
 • судска психијатрија
 • 2004 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2009 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ИСТРАЖИВАЊЕ СОЦИО - ПАТОЛОШКИХ ОБЕЉЕЖЈА ПОРОДИЦА МАЛОЉЕТНИХ ПРЕСТУПНИКА)
 • 2013 - одбрана докторске дисертације - ФФ
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2010 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2005 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
 • 2007 -  Секција за криминoлогију Српског удружења за кривично-правну теорију и праксу  (чланство)
 • 2009 -  Мрежа исттарживача социјаних прилика  (чланство)
 • 2014 -  Савез друштва психотерапеута Србије  (чланство)
 • 2006 -  2010 - Друштвени актери и друштвене промене у Србији 1990-2010.
  Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета Универзитета у Београду
 • 2010 -  2012 - Млади као актери друштвених промена у оквиру Regional Research Promotion Programme
  University of Fribourg (Креирање инструмената за истраживање. Рад на припреми и анaлиза података. Писање монографије.)
 • 2010 -  2014 - Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери
  Институт за социолошка истраживања (Израда инструмената истраживања, обрада података са терена, писање монографије на основу налаза.)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑