Sociologija

 • Социологија електронских комуникација
 • Технологија и друштвена трансформација
 • 2000 - основне студије - Филозофски факултет
 • 2007 - магистарске студије - Филозофски факултет
 • 2012 - одбрана докторске дисертације - Филозофски факултет
  (тема: Нови облици друштвеног умрежавања – улога интернета у успостављању интерперсоналних односа у Србији)
 • 2013 - доцент - Саобраћајни факултет
  (ужа научна област: Социологија)
 • 2013 -  Члан редакције часописа "Социологија"  (чланство)
 • 2010 -  „Управљање критичном инфраструктуром за одрживи развој у поштанском, комуникационом и железничком сектору Републике Србије“.
  Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
↑↑↑