Sociologija

  • 2008 - основне студије - ФФ
  • 2015 - докторске студије - ФФ
  • 2020 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: СОЦИОЛОГИЈА)
↑↑↑