Sociologija

РАСПОРЕД ИСПИТА
Додатни септембарски рок

Одлука о испитном року

  • пријава испита: од 15. до 19.09. 2020.
  • уплата најкасније до: 18.09. 2020. /до 50%/
  • провера услова и приговори: 20.09.2020.
  • испити: од 21.09. до 03.10. 2020.
I ГОДИНА
Историја политичких и социјалних теорија
25.9. 10:00 сала 310

Класичне социолошке теорије и Класици социологије и антропологије
25.9. 10:00 сала 310

Општа историја XIX и XX века
1.10. 10:00 сала 510

Социјална демографија
24.9. 10:00 сала 310

Социјална историја – Европа и Балкан у XIX и XX веку
21.9. 11:30 сала 308

Увод у социокултурну антропологију
23.9. 14:00 сала 310

Увод у социологију 1
22.9. 8:00 сала 310

Увод у социологију 2 (и Увод у социологију по старом)
22.9. 15:00 сала 301

Социјална психологија
29.9. 8:00 Амф. и сала 101II ГОДИНА
Основи економије I и Основи економије II
24.9. 10:00 сала 308

Увод у социологију образовања
21.9. 12:00 сала 310

Демографија партнерства и рађања
24.9. 10:00 сала 310

Историја економске мисли
25.9. 10:00 сала 301

Методологија социолошких истраживања I
21.9. 16:00 сала 101

Основи економије
25.9. 10:00 сала 301

Савремене социолошке теорије
26.9. 10:00 сала 310

Социологија друштвених девијација-криминалитет (за студенте који су слушали код проф. Опалића)
22.9. 13:00 сала 104

Социологија друштвених девијација-криминалитет
21.9. 14:00 сале 312 и 313

Социологија културе
24.9. 15:00 сала 308

Социологија образовања (андрагози)
21.9. 12:00 сала 310

Социјална патологија - увод
22.9. 12:00 сала 104

Социологија религије
21.9. 10:00 сала 308

Статистика у друштвеним истраживањима (основе)
24.9. 16:00 сала 101

Теорија друштвене структуре и система (и Општа социологија I по старом) (усмено)
23.9. 12:00 сала 310

Теорије моћи (Моћ - по старом)
23.9. 12:00 сала 310

Увод у студије глобализације
22.9. 8:00 сала 310III ГОДИНА
Друштвене девијације и облици девијантног понашања
22.9. 13:00 сала 104

Методологија социолошких истраживања (програми закључно са 2005)
21.9. 18:00 сала 101

Методологија социолошких истраживања II
21.9. 18:00 сала 101

Основе социологије рада
21.9. 8:00 сала 103

Родне студије I (Полност и друштво, Односи полова и друштво)
23.9. 14:00 сала 310

Социологија руралног развоја
21.9. 14:00 сала 310

Социологија омладине
22.9. 10:00 сала 105

Социологија менталних поремећаја
21.9. 10:00 сале 312 и 313

Статистика у друштвеним истраживањима (анализа)
24.9. 16:00 сала 101

Теорије о друштв. променама (и Општа социологија II по старом)
22.9. 11:30 сала 310Модул Економска социологија
Економска глобализација
22.9. 8:00 сала 310

Економска транзиција
25.9. 10:00 сала 301

Основи економске социологије
22.9. 10:00 сала 308

Основи социологије организације
22.9. 12:00 сала 308Модул Социологија културе
Култура касног капитализма
21.9. 15:00 сала 313

Култура и друштвене разлике
22.9. 17:00 сала 301

Историја џеза
1.10. 10:00 сала 510

Језик и друштво: увод у социолингвистику
26.9. 17:00 сала 301

Полност и култура
22.9. 11:00 сала 301

Социологија масовне културе
24.9. 15:00 сала 308

Увод у социологију музике
25.9. 10:00 сала 310

Увод у светске религије
21.9. 10:00 сала 308IV ГОДИНА
Антропологија рата
23.9. 14:00 сала 310

Друштвени систем и друштвене промене у Србији (и Општа социологија II по старом)
23.9. 11:00 сала 101

Социологија насеља - социологија града
22.9. 14:00 сала 310

Социологија политике
25.9. 12:00 сала 308

Социологија породице
23.9. 9:00 сала 308

Методика наставе социологије
22.9. 10:00 сала 310Модул Социологија друштвених група и заједница
Архитектура и урбанизам тоталитарних режима XX века
21.9. 14:00 сала 310

Изазови савремене породице
22.9. 12:00 сала 105

Потрошачко друштво и урбани стилови живота
26.9. 11:30 сала 312

Социологија детињства
22.9. 10:00 сала 105

Социологија окружења
21.9. 14:00 сала 310

Социологија омладине
22.9. 10:00 сала 105Модул Социологија политике
Идеја и идеологија југословенства: настанак, ист. развој и функције
25.9. 12:00 сала 308

Историјска социологија
23.9. 12:00 сала 310

Превладавање прошлости
25.9. 12:00 сала 308

Социологија етничких група и нација
25.9. 12:00 сала 308

Социологија избора
23.9. 12:00 сала 310МАСТЕР СТУДИЈЕ
Методологија социолошких истраживања
21.9. 18:00 сала 101

Кључни проблеми социолошке теорије
22.9. 17:00 сала 301ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Методе истраживања друштва
24.9. 14:30 к 370
↑↑↑