Sociologija

Курс:
Истраживање етничких односа (осн.)
Предавачи: др Владимир Илићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теорије етничких односа: 1. теорија модернизације; 2. теорија етничког такмичења 3. теорија етничке сегрегације Извори података и начини њиховог прикупљања Поступци анализе у истраживањима етничких односа
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за емпиријско истраживање етничких односа
Предуслови за полагање: Положени сви испити са прве године студија.
Облици наставе: Предавања и анализе постојећих и нових истраживања етничких односа
План курса:

1. недеља
предавање - Општи теоријски приступи истраживању етничких односа
Литература: В. Илић, С. Цвејић, 1997, Национализам у Војводини, Зрењанин: Градска библиотека

2. недеља
предавање - Најзначајније теорије на плану истраживања етничких односа

3. недеља
предавање - Експланаторни досези и ограничења теорије етничког такмичења

4. недеља
предавање - Експланаторни досези и ограничења теорије модернизације

5. недеља
предавање - Експланаторни досези и ограничења теорије сегрегације
Литература: В. Илић, 2002, Превладавање прошлости у Војводини, Зрењанин: Градска библиотека

6. недеља
предавање - Примена различитих теорија у истраживањима етничких односа у нашој земљи

7. недеља
предавање - Извори и начини прикупљања података и њихова веза са најважнијим теоријама

8. недеља
предавање - Извори података који су ретко коришћени - посматрање

9. недеља
предавање - Извори података који су ретко коришћени - биографски метод

10. недеља
предавање - Могућности примене и ограничења званичних статистичких евиденција

11. недеља
предавање - Могућности и ограничења анкетних истраживања
Литература: В. Илић, 2001, Мањине и избеглице, Београд: Хелсиншки одбор

12. недеља
предавање - Теорије и истраживачки поступци - могућност узајамног појачавања

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
↑↑↑