Sociologija

Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Смиљка Томановићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Изборни курсеви,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Смиљка Томановићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Смиљка Томановићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Модул - општа социологија, Модул - општа социологија / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑