Sociologija

Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Изборни курсеви у II години,
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 3
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на другој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 2
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни предмет 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборна позиција 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑