Sociologija

Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Модул политика, Модул политика - изборни
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 4, 6
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Модул политика, Модул политика - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Слободан Антонићредовни професор
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑