Sociologija

Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Изборни курсеви у II години,
Број бодова: 4.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 3, 5, 7
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 1
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 2
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Факултетски изборни предмети на четвртој години
Број бодова: 3.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 5, 7
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборна позиција 5
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1-1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑