Sociologija

Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Модул економска, Модул економска - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни 6, 8
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 4
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет 1-1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Мирјана Бобићредовни професор
др Марија Бабовићредовни професор
др Милица Весковић Анђелковићдоцент
Заједнички предмети, Изборни предмет ван модула 2
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑