Sociologija

Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Заједнички предмети, Изборни предмети
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Заједнички предмети , Изборна позиција 1/1
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Модул - општа социологија, Модул - општа социологија / изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑