Sociologija

Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Модул политика, Модул политика - изборни
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑