Sociologija

Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Заједнички предмети,
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
Предавачи: др Јово Бакићванредни професор
Немања Костић асистент
Заједнички предмети, Изборна позиција 5
Број бодова: 6.00
Постојећи курсеви:
↑↑↑