Sociologija

2
 
Окт
 
2020
Обавештење за студенте који желе да похађају наставу из Увода у социологију музике у школској 2020/2021. године

Уколико се не промене епидемиолошке мере које су сада на снази, курс ће моћи да похађа највише 28 студената (колико прима учионица 101), а настава ће бити комбинована. Студентима ће бити омогућен приступ свим пп презентацијама, литератури и аудио-видео материјалима и од њих ће се очекивати да их код својих кућа прочитају/послушају/погледају. Регуларна настава ће бити организована у пет термина (средом од 15.00-18.15 у учионици 101), од којих ће први бити 17. фебруара, а последњи 19. маја. Да би завршили курс, студенти ће морати да буду присустни на часовима у минимално три термина и да остваре минималан број поена на активности на настави (која подразумева да су код својих кућа одговарајући материјал прочитали/послушали/погледали). Колоквијума неће бити, а на испиту ће се одговарати на три питања. Услов за излазак на испит, поред оствареног минимума поена на активности на настави, биће семинарски рад, урађен на основу спроведеног квалитативног истраживања. Студентима који су курс похађали, а нису положили у школској 2019/2020. години биће признати доласци на наставу (студенти који су прошле школске године били присутни на сва 4 одржана четворочаса биће у овој школској години ослобођени од доласка у два термина, док ће остали бити ослобођени од доласка у једном термину) и поени остварени на активности на настави. Сва додатна појашњења (која је у овом моменту у могућности уопште да дâ) заинтересовним студентима ће предметни наставник пружити електронском поштом (amolnar@f.bg.ac.rs). У Београду, 2. октобра 2020. Проф. др А. Молнар


↑↑↑