Vesti i događaji

Одбране магистарских теза и докторских дисертација
RSS
4
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

4.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Јована Николић дана 24.06.2020. године, у 11.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Античке теме у симболистичком сликарству Гистава Мороа“.

 

3
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

3.06.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Стефан Мићић дана 15.06.2019. године, у 15.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Концепција практичког идентитета у етици Кристин Корсгард “.

 

2
 
Јун
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

2.06.2020

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Бојан Лалић дана 9.06.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „УЛОГА СВОЈСТАВА И ПАМЋЕЊА ИМЕНИТЕЉА НА ФОРМИРАЊЕ ПОЈМОВА: БИХЕЈВИОРАЛНИ, НЕУРАЛНИ И ПРИСТУП КОГНИТИВНОГ МОДЕЛОВАЊА“.

 

29
 
Мај
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

29.05.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Милица Смајевић дана 11.06.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „КАНТОВО СХВАТАЊЕ СЛОБОДЕ – МЕТАФИЗИЧКИ, ЕТИЧКИ И ПРАВНО-ПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ “.

 

25
 
Мај
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

25.05.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Иван Матић дана 2.06.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „ДОКТРИНА ПРИРОДНОГ ПРАВА У КЛАСИЧНОЈ УГОВОРНОЈ ТЕОРИЈИ “.

 

19
 
Мај
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

19.05.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Kандидат Марина Штетић дана 3.06.2020. године, у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», брани своју докторску дисертацију под насловом „Виноградарство у средњовековној Србији“.

 

27
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

27.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Маја Васиљевић дана 12.03.2020. године,у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета «Драгослав Срејовић», бранити своју докторску дисертацију под насловом „У мрежи регулационих и дисциплинарних механизама: Музичари у Београду 1941-1944“.

 

26
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

25.02.2020. године

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Јелена Радосављевић дана 09.03.2020. године у 10.30 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Кнежевина Србија и Бугарска егзархија 1870-1878.“.

 

20
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

20.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Олга Бајчев дана 5.03.2020. године,у 12.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Сликана грнчарија раног и средњег неолита централног Балкана: између стила и праксе “.

 

19
 
Феб
 
2020

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

19.02.2020.

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ E

 

Обавештавамо заинтересоване да ће кандидат Мина Алексић дана 21.02.2020. године,у 15.00 часова, у свечаној сали Факултета “Драгослав Срејовић“, бранити своју докторску дисертацију под насловом „Процесирање контекста и брзина обраде информација код дезинтеграције “.

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
↑↑↑