Vesti i događaji

5
 
Мар
 
2020
Филозофски факултет Универзитета у Београду расписује КОНКУРСза покретање једногодишњих научно-истраживачких пројеката

Филозофски факултет Универзитета у Београду расписује

КОНКУРС

За покретање једногодишњих научно-истраживачких пројеката Филозофског факултета. Током конкурсне године финансираће се 4 (четири) изабрана пројекта, за по 2 (два) из сваке дисциплинарне групације – друштвених и хуманистичких наука. Буџет по одобреном пројекту износи максимално 200000,00 динара. Пропозиције конкурса и обрасци биће постављени на сајту Филозофског факултета. Рок за пријављивање је 2.4.2020. године.

Проф. др Миомир Деспотовић
Декан
Филозофски факултет
Универзитет у Београду

Београд, 2.3.2020.↑↑↑