Vesti i događaji

4
 
Сеп
 
2020
О Д Л У К A
о одржавању IV ванредне седнице Наставно – научног већа
дана 10. и 11. септембра електронским путем.

Због околности проузрокованих ширењем корона вируса и потребе за заштитом здравља запослених и студената IV ванредна седница Наставно – научног већа, одржаће се дана 10. и 11. септембра електронским путем.

Више о томе можете погледати у прилогу.↑↑↑