Вести и догађаји

Опште вести
RSS
10
 
Сеп
 
2020

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Београд, 09.09.2020. године

Декану нису поднете жалбе у овом испитном року. Поднета је једна молба.

Усваја се Молба Инес Шкобић, бр. пријаве 8002, дел. број 973/1. Комисија за упис ће изразити кандидаткињу на Коначној ранг листи за ОАС Историја уметности у другом уписном року, чиме ће она стећи право на упис на тај студијски програм, у статусу самофинсирајућег студента (страни држављани).

Проф. др Миомир Деспотовић,с.р.

Декан8
 
Сеп
 
2020

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
Београд, 08.09.2020. године

Комисији за упис поднета је једна жалба.

Неоснована је жалба Инес Шкобић, бр. пријаве 8002, дел. број 961/1 због тога што је додатних шест места у овом уписном року намењено држављанима Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству а не страним држављанима.

Комисија за упис

ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Грубор,с.р.

Продекан за наставу, председник Комисије за упис6
 
Сеп
 
2020

Јединствена ранг листа са укупним бројем поена и статусом у коме кандидат уписује студије се налази на следећем линку:
http://www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preliminarna4
 
Сеп
 
2020

Због околности проузрокованих ширењем корона вируса и потребе за заштитом здравља запослених и студената IV ванредна седница Наставно – научног већа, одржаће се дана 10. и 11. септембра електронским путем.

Више о томе можете погледати у прилогу.3
 
Сеп
 
2020

Комисија за упис Филозофског факултета Универзитета у Београду обавештава пријављене кандидаткиње и кандидате о времену и месту одржавања пријемних испита:

Тест знања (за све студијске програме):
петак, 04.09.2020. у 10 ч. у сали 101 (1. спрат)

Тест опште информисаности (за све студијске програме):
субота, 05.09.2020. у 10 ч. у сали 101 (1. спрат)

Молимо кандидате да дођу десет минута раније и да поштују све прописане опште епидемиолошке мере.28
 
Авг
 
2020

Студенти уписани у прву годину школске 2020/21. године могу да предају попуњене индексе на потпис декану у холу на првом спрату од 31.08. до 03.09. 2020. године према следећем распореду:

31.08. Психологија, Андрагогија, Археологија од 10 до 12 часова
01.09. Историја, Историја уметности од 10 до 12 часова
02.09. Социологија, Етнологија и антропологија од 10 до 12 часова
03.09. Педагогија, Филозофија, Класичне науке од 10 до 12 часова

Студенти ће моћи да преузму потписане индексе у холу на првом спрату према следећем распореду:

01.09. Психологија, Андрагогија, Археологија од 12 до 14 часова
02.09. Историја, Историја уметности од 12 до 14 часова
03.09. Социологија, Етнологија и антропологија од 12 до 14 часова
04.09. Педагогија, Филозофија, Класичне науке од 12 до 14 часова26
 
Авг
 
2020

25
 
Авг
 
2020

На основу OДЛУКЕ O УПИСУ СТУДЕНАТА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ 05/2-7 бр. 521/1 oд 17.4.2020. године обавештавамо кандидате о поступку полагања пријемног испита и упису на Филозофски факултет у другом, септембарском уписном року и то за:

- 21 слободних места на ОАС археологије, за студенте који се финансирају на терет буџета;
- 1 слободнo место на ОАС етнологије и антропологије, за студенте који се финансирају на терет буџета;
- 2 слободнa места на ОАС историје, за студенте који се финансирају на терет буџета;
- 18 слободних места на ОАС историје уметности, за студенте који се финансирају на терет буџета;
- 18 слободних места на ОАС класичних наука, за студенте који се финансирају на терет буџета и 2 слободна места за студенте који се сами финансирају;
- 6 слободних места за кандидате који су средњу школу, или део средњег школовања завршили у иностранству, за студенте који се финансирају на терет буџета, и то највише једно место по студијском програму.

Више детаља можете прочитати у прилогу.24
 
Јул
 
2020

Фонд за науку је продужио рок за пријављивање предлога пројеката у оквиру позива ИДЕЈЕ до 07.10.2020. године.

Имајући у виду такво померање рока, продекан за науку, проф. др Јелена Ердељан, неће обављати раније предвиђена дежурства током колективног годишњег одмора.16
 
Јул
 
2020

Универзитет у Београду
Филозофски факултет
ДС/ПС 05/2-7 бр. 860/1
Београд, 16.07.2020. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ ЕЗа време колективног годишњег одмора и летњег распуста, у периоду од 20.07.2020. до 21.08.2020. године Факултет неће радити.

Продекан за науку и међународну сарадњу проф. др Јелена Ердељан дежураће у току летњег распуста дана 24.07, 31.07. и 06.08.2020. године, од 12-14 часова, ради обављања послова у вези са учешћем на конкурс “Идеје“ Фонда за науку.

Одељенске библиотеке ће радити у току летњег распуста радним данима у преподневној смени, од 10,00 до 14,00 часова.

Студентска служба ће дежурати у току летњег распуста, ради обављања неодложних послова 30.07, 06.08. и 13.08.2020. године од 11,00 до 14,00 часова. Одсек за материјално финансијско пословање дежураће 24.07, 31.07, 03.08.2020. и 14.08.2020. године од 11,00 до 14,00 часова.

Дежурство у Архиви Факултета биће уторком и петком од 11,00 до 14,00 часова, ради обављања текућих послова.

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Миомир Деспотовић1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
↑↑↑