Вести и догађаји

Опште вести
RSS
21
 
Јул
 
2017

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Колективни годишњи одмор запослених на Филозофском факултету траје од 24. јула до 25. августа 2017.

Одељењске библиотеке ће радити у преподневној смени, од 10,00 до 14,00 часова.

Студентска служба ће дежурати 3, 10, и 17. августа од 10,00 до 14,00 часова.20
 
Јул
 
2017

Синдикат запослених Филозофског факултета, 25. маја 2017. године организовао је хуманитарну акцију подршке студентима са хендикепом у сарадњи са Центром за студенте са хендикепом и прикупио износ од 113,630,00 динара. Документација о уплати добровољних прилога налази се на страници Синдикат/Хуманитарне акције. На рачун СЗФФ уплаћен је и износ од 21.300,00 са хуманитарне акције коју је организовао СКОНУС у мају 2016. године. Добровољни прилог прикупљен на хуманитарној акцији "Студентски бал" на Белом двору, био је такође намењен набавци асистивне технологије за студенте са хендикепом. Захваљујемо се организацији СКОНУС на донацији. Укупна средства у износу од 134.930,00 динара уплаћена су на рачун "Althea" организације која ће до краја септембра набавити и уградити два сензорна система за обавештавање у лифтовима и информационе таблице од клирита на Брајевој азбуци.

У име ИО Синдиката запослених ФФ
проф.др Лидија Радуловић17
 
Јул
 
2017

Обавештавамо вас да је отворено 12 конкурса за размену у оквиру ЕРАСМУС+ програма. Додатне информације о конкурсима можете пронаћи на страни за Међународну сарадњу13
 
Јул
 
2017

Одлука са списком кандидата који су остварили право на упис налази се у прилогу.

12
 
Јул
 
2017

Одлука са списком кандидата који су на јавној прозивци одржаној 12. јула 2017. остварили право на упис налази се у прилогу.

Упис кандидата примљених по прозивци обавиће се 13.7.2017. од 10.00 до 13.00 ч. на шалтерима Одсека за студентска питања у приземљу Факултета.

О потребним документима за упис и уплати школарине можете се информисати у вестима за будуће студенте.7
 
Јул
 
2017

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
10.7.2017. године

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Упис примљених кандидата који су конкурисали у јунском уписном року обавиће се 10, 11. и  12.7. 2017. године на шалтерима у приземљу од 10 до 14 часова.

Кандидати који стекну право да се упишу, прилажу:

- индекс (преузима се приликом уписа на Факултету без накнаде у сали 108   на I спрату од 9 до 13 часова);
- 1 одштампан и потписан образац ШВ 20  (претходно попуњен на адреси: http://sv20.f.bg.ac.rs);
- 2 фотографије 4,5 x 3,5 цм;
- оверене фотокопије школских докумената и оригиналних докумената на увид;
- извод из матичне књиге рођених;
- студенти који сами финансирају своје школовање могу уплатити школарину у износу од 118.548,00 динара на жиро-рачун Факултета број 840-1614666-19 са личним позивом на број који се преузима са индексом, једнократно или у десет рата:

1 12.348,00 при упису године
2 11.800,00 до 20.11.2017.
3 11.800,00 до 20.12.2017.
4 11.800,00 до 20.01.2018.
5 11.800,00 до 20.02.2018.
6 11.800,00 до 20.03.2018.
7 11.800,00 до 20.04.2018.
8 11.800,00 до 20.05.2018.
9 11.800,00 до 20.06.2018.
10 11.800,00 до 20.07.2018.

Школарина за стране држављане износи 226.519,00 динара.

Студент је у обавези да редовно уплаћује рате школарине по горе утврђеној динамици плаћања.
Студент је у обавези да чува уплатнице као доказ о редовним уплатама у случају рекламације.7
 
Јул
 
2017

Kоначна ранг-листа са укупним резултатом сваког кандидата објављена је на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Коначна ранг-листа (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/konacna).

Они кандидати који нису стекли право на упис, то јест, кандидати који су се нашли „испод црте“ налазе се на обједињеној листи приоритета за упис на јавној прозивци, која је објављена на сајту Факултета, у рубрици За будуће студенте – Листа приоритета за јавну прозивку (www.f.bg.ac.rs/buduci_studenti/preostala_mesta). Кандидати су на овој листи рангирани на основу збира бодова из средње школе и са пријемног испита, без обзира на студијски програм за који су се примарно пријавили и на изражени редослед жеља. Обједињена листа приоритета за упис на јавној прозивци објављује се истовремено са прелиминарном и коначном ранг-листом и представља једину основу за упис кандидата по прозивци.7
 
Јул
 
2017

Одлука в.д.декана Факултета након разматрања жалби кандидата на одлуке Комисије за упис налази се у прилогу.7
 
Јул
 
2017

У прилогу се налази програм националне конференције "Зографски кругови", која ће се одржати 10. јула, на Филозофском факултету, у свечаној сали "Драгослав Срејовић".


6
 
Јул
 
2017

Обавештавамо вас да је отворен ERASMUS+ конкурс за размену у пролећном семестру на Универзитету Масарик у Брну (Република Чешка). Више информација можете пронаћи на страни за Међународну сарадњу1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
↑↑↑