Вести и догађаји

15
 
Мај
 
2017
Вредновање управљања и организације рада на Филозофском факултету

У складу са Правилником о oбезбеђивању квалитета и самовредновању на Филозофском факултету вредновање управљања и организације рада за све наставнике и сараднике Филозофског факултета биће спроведено у електонској форми у периоду од 15.05. до 30.05.2017. године.

Анкета се може попунити на адреси: http://gama.f.bg.ac.rs:801/Login.aspx↑↑↑