Вести и догађаји

19
 
Мај
 
2017
Програм 36 ЕСПБ, стицање услова за запошљавање у школи и полагање стручног испита за наставничку лиценцу – ЈАВНИ ПОЗИВ

Центар за образовање наставника Филозофског факултета расписује јавни позив за програм образовања током читавог живота „Образовање наставника предметне наставе“. У прилогу се налази текст јавног позива у целини.↑↑↑