Запослени

КОНКУРСИ
Међународни конкурси

Информације о међународним конкурсима објављују се у рубрици Међународнa сарадња – Конкурси (www.f.bg.ac.rs/medjunarodna_saradnja/konkursi).

Национални конкурси

Конкурс за доделу „Награде Задужбине Ђоке Влајковића“ за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду можете преузети овде.

Конкурси за избор у звање
и заснивање радног односа

Конкурси за избор у звање и заснивање радног односа и извештаји о пријављеним кандидатима објављују се у групи вести Избори у звање (www.f.bg.ac.rs/vesti?IDO=20).

↑↑↑