Савет факултета

Савет факултета

др Драган Попадић, редовни професор, председник
др Лидија Радуловић, ванредни професор, заменик председника
др Живан Лазовић, редовни професор
др Марија Бабовић, редовни професор
др Влада Станковић, редовни професор
др Миодраг Марковић, редовни професор
др Живка Крњаја, редовни професор
др Кристинка Овесни, ванредни професор
др Весна Димитријевић, редовни професор
др Сандра Шћепановић, доцент
Милица Стојановић, наставник страног језика
Др Марко Пишев, ванредни професор научни сарадник
Светлана Милићевић, књиговођа-ликвидатор
Светлана Соколовић, стручни сарадник за организацију наставе и научног рада
Слободан Милисављевић, руководилац РДЦ-а
Ирена Павловић, студент
Исидора Виторовић, студент
Тамара Васић, студент
Невена Николић, студент

↑↑↑