Запослени

СИНДИКАТ ЗАПОСЛЕНИХ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Синдикат запослених Филозофског факултета добровољна је самостална и независна организација у коју се радници Филозофског факултета удружују ради заједничке заштите својих права и остваривања интереса у области рада и радних односа. У том циљу, Синдикат ће се борити:

 1. Да се стварају што повољнији услови живота и рада запослених на Филозофском факултету;
 2. Да наука и високо образовање као основне делатности Факултета добију друштвени третман који одговара савременим потребама укупног друштвеног развоја;
 3. Да се за све запослене на Факултету обезбеде материјални и други услови рада који ће омогућити пуну ангажованост и стваралачких и других радних потенцијала;
 4. Да се успостави аутономија Универзитета и Факултета у складу са међународним стандардима;
 5. Да се средства за обављање основних делатности Факултета обезбеђују у складу са економским принципима према оствареним наставним и истраживачким програмима;
 6. Да се зараде одређују према уложеном раду и резултатима рада, као и да се обезбеди њихова редовна исплата;
 7. Да се сваком запосленом који одговорно и квалитетно извршава своје радне обавезе, обезбеди сигурност радног односа тако да нико без сопствене кривице не може бити отпуштен с посла;
 8. Да се обезбеди пуна равноправност запослених у остваривању законом загарантованих права из радног односа и онемогући свака самовоља у промени правних прописа и одлука органа управљања;
 9. Да се у Синдикату запослених Филозофског факултета развијају демократски односи који подразумевају слободну иницијативу и непосредно одлучивање свих чланова синдиката о заједничким интересима и активностима на њиховом остваривању уз доследно поштовање принципа солидарности као водећег принцип у свим активностима;
 10. Да Синдикат запослених Филозофског факултета делује у најбољем интересу сваког радника без обзира на пол/род, националност, вероисповест, политичка уверења, струку, звање или положај у занимању;
 11. Да се повезује са свим релевантним синдикатима и струковним организацијама ради обезбеђивања или пружања подршке у остваривању интереса запослених који су од општег или изузетног значаја.

17.12.2014.

Драге колегинице и колеге, драги родитељи,

Синдикални Деда Мраз ће новогодишње пакетиће поделити у уторак, 23.12. у свечаној сали „Драгослав Срејовић“ у 13 часова уз пратећи програм, који ће, надамо се, бити занимљив за све узрасте.

Срдачно,
Синдикат Филозофског факултета


29.10.2014.

Поштоване чланице и чланови Синдиката запослених,

Извршни одбор Синдиката донео је одлуку да се проценат износа добровољног издвајања за чланарину умањи у складу са умањењем плате, а на основу увођења мера и прописа Владе који погађају већину наших чланова. Чланарина ће се обрачунавати у износу од 0,8%.

Срдачно,
У име Извршног одбора СФФ,
Проф. др Лидија Радуловић

Поштоване колегинице и студенткиње, поштоване колеге и поштовани студенти,

На акцији подршке студентима са хендикепом одржаној 25. маја 2017. године прикупили смо 113.630,00 динара. Захваљујемо се свима на великом одзиву, како на учешћу у успешно одржаној трибини „Студенти са хендикепом у систему високог образовања“, тако и на прилозима и донацијама Филозофског факултета у виду књига.

У прилогу објављујемо Записник о прикупљеним средствима као и уплатницу на рачун Синдиката запослених Филозофског факултета. Синдикат ће даље бити задужен за куповину асистивне технологије која ће бити доступна за коришћење студентима са хендикепом.

Е-пошта:sindikat@f.bg.ac.rs

↑↑↑