Запослени

СЛУЖБЕ
Секретар Факултета
Секретар у кабинету декана и продекана
Слободанка Ђурковић
Рад са странкама: 9.00-16.00

 

Aндрагогија
Бојана Радујко
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Археологија
Ристо Драшковић
Рад са странкама: 10.00-12.00
Етнологија и антропологија
Мила Бакић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја
др Јелена Пауновић-Штерменски
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја уметности
Ана Коцјан
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 10.00-12.00
Класичне науке
Мирослава Мајхер
Рад са странкама: 11.00-13.00
Педагогија
Марија Шаранчић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Психологија
Маја Јовановић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Социологија
Ивана Павловић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Филозофија
Нада Думић
Рад са странкама: 12.00-14.00

Рад са странкама: 11.00-14.00
Рад са странкама – Архива: 9.00-16.00

Запослени

Драгана Станисављевић, шеф Одсека

Радмила Ђорђевић, стручни сарадник

кадровски послови
избори у наставничка и сарадничка звања

Светлана Соколовић, стручни сарадник

докторске дисертације
научноистраживачки рад

Снежана Николић, стручни сарадник

признавање страних високошколских диплома
избори у научноистраживачка звања
јавна набавка

Илинка Стевановић, архивиста

Матија Садовић, самостални стручнотехнички сарадник

Петар Станисављевић, виши стручнотехнички сарадник за остале делатности

Петар Нуркић, курир

Мирољуб Гвозденовић, курир

Соња Мирковић, шеф Одсека за набавке

Сузана Стојановић, референт за набавке

Рад са странкама: 11.00-14.00
ПИБ Факултета: 100050474

Запослени

Дејан Јовановић, шеф Одсека за материјално-финансијско пословање

Анкица Башић, стручни сарадник за буџетско рачуноводство

Меланија Којић, референт за обрачун зарада и књиговођа билансиста за научну делатност

Милка Жунић, контиста и књиговођа аналитике

Светлана Милићевић, књиговођа-ликвидатор

Наташа Стевановић, благајник и књиговођа основних средстава и ситног инвентара

Запослени

Иги Костић, шеф Одсека за студентске послове
Рад са странкама: 10.00-13.00

Ивана Павловић, стручни сарадник за постдипломске студије и студентски стандард
Рад са странкама: 12.00-15.00

Тамара Вукосављевић Маринковић, референт за студентске послове
основне студије – Психологија, Педагогија, Андрагогија
Рад са странкама: 12.00-15.00

Маргарета Николовски, референт за студентске послове
основне студије – Филозофија, Социологија, Историја
Рад са странкама: 12.00-15.00

Татјана Стојковић, стручни сарадник за студентске послове
основне студије – Историја уметности, Археологија, Етнологија и антропологија, Класичне науке
Рад са странкама: 12.00-15.00


Услуге Одсека за студентске послове

Рад са странкама: 11.00-14.00

Запослени

Драгана Милуновић, шеф Одсека за техничке послове

Рад са странкама: 9.00-16.00

Запослени

Гордана Толић, сарадник на техничкој документацији

Слободан Милисављевић, руководилац РДЦ-а

Горан Вуковић, администратор информационих система и технологија

Весна Милошевић, техничар на умножавању материјала

↑↑↑