Arheologija

Курс:
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века (осн.)
Предавачи: др Сузана Рајићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Интернационализовање српског питања избијањем Српске револуције 1804, тражење подршке великих сила за остварење националних и социјалних циљева Револуције; излазак српског народа из вишевековне анонимности и ступање на међународну позорницу путем међународних, руско-турских уговора; промена међународно-правног положаја 1878. – стицање независности; спољна политика Краљевине Србије у 19 и поч. 20. века: континуитет и дисконтинуитет.
Циљ изучавања курса: овладавање знањима о положају Србије у међународим односима у 19. и поч. 20. века на основу литературе, објављених и необјављених извора
Предуслови за полагање: услов за четврту годину основних академских студија историје, или других група на Филозофском факултету
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Ступање на међународну позорницу у првој фази Српске револуције (1804-1815)

1. недеља
вежбе - Ступање на међународну позорницу у првој фази Српске револуције (1804-1815)

2. недеља
предавање - Српско- руско савезништво и руско покровитељство
Српско- руско савезништво и руско покровитељство; Руско-турски уговори, гаранти српске аутономије

2. недеља
вежбе - Српско- руско савезништво и руско покровитељство
Српско- руско савезништво и руско покровитељство; Руско-турски уговори, гаранти српске аутономије

3. недеља
предавање - Наследно кнежевско достојанство, застава, царине, војска, санитарни кордон

3. недеља
вежбе - Наследно кнежевско достојанство, застава, царине, војска, санитарни кордон

4. недеља
предавање - Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856.
Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856: основе за проширивање аутономних права у оквиру Турског царства, дипломатска представништва великих сила у Кнежевини; српске агенције – претече дипломатских заступништава; спољна политика уставобранитеља

4. недеља
вежбе - Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856.
Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856: основе за проширивање аутономних права у оквиру Турског царства, дипломатска представништва великих сила у Кнежевини; српске агенције – претече дипломатских заступништава; спољна политика уставобранитеља

5. недеља
предавање - Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије
Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије: Рајхштатски споразум и Будимпештанске конвенције

5. недеља
вежбе - Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије
Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије: Рајхштатски споразум и Будимпештанске конвенције

6. недеља
предавање - Промена међународно-правног положаја Србије
Промена међународно-правног положаја: независна Кнежевина Србија, Берлински мировни уговор

6. недеља
вежбе - Промена међународно-правног положаја Србије
Промена међународно-правног положаја: независна Кнежевина Србија, Берлински мировни уговор

7. недеља
предавање - Развој дипломатске и конзуларне службе

7. недеља
вежбе - Развој дипломатске и конзуларне службе

8. недеља
предавање - Тајна конвенција и њен значај

8. недеља
вежбе - Тајна конвенција и њен значај

9. недеља
предавање - Српска политичка и интелектуална елита о креирању међународне позиције Србије

9. недеља
вежбе - Српска политичка и интелектуална елита о креирању међународне позиције Србије

10. недеља
предавање - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану у другој половини 19. века

10. недеља
вежбе - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану у другој половини 19. века

11. недеља
предавање - Српско-француски односи у 19. и почетком 20. века

11. недеља
вежбе - Српско-француски односи у 19. и почетком 20. века

12. недеља
предавање - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану почетком 20. века

12. недеља
вежбе - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану почетком 20. века

13. недеља
предавање - Оријентација Србије према блоковској подељености Европе почетком 20. века

13. недеља
предавање - Оријентација Србије према блоковској подељености Европе почетком 20. века

14. недеља
предавање - Србија у међународним односима уочи и након балканских ратова

14. недеља
вежбе - Србија у међународним односима уочи и након балканских ратова

15. недеља
предавање - Савезнички статус Србије у Првом светском рату

15. недеља
вежбе - Савезнички статус Србије у Првом светском рату
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гргур Јакшић, Европа и васкрс Србије 1804-1934, Београд 1927.
Гргур Јакшић, Војислав Вучковић, Спољна политика Србије за време друге владавине кнеза Михаила, Београд 1963.
Србија 1878. Документи, Београд 1978.
Балкански уговорни односи,(1876-1918), 1, приредио Момир Стојковић
Михаило Војводић, Србија у међународним односима крајем 19. и почетком 20. века, Београд 1988.
Документа о спољној политици Краљевине Србије 1903-1914, (више томова) Београд 1991- 2008.
Ђорђе Станковић, Никола Пашић, савезници и стварање Југославије, Београд 1995.
Андреј Митровић, Продор на Балкан. Србија у плановима Аустро-Угарске и Немачке 1908-1918, Београд 1981.
Општа допунска литература
Милан С. Пироћанац, Међународни положај Србије, Београд 1892.
Јован Ристић, Спољашњи одношаји Србије, 1-2, Београд 1885-1887.
Јован Ристић, Дипломатска историја Србије, 1-2, Београд 1896-1898.
Никола Поповић, Србија и Русија у Првом светском рату, Београд 1977.
Владимир Ђоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у 20. веку, Београд 1997.
↑↑↑