Zaposleni

СЛУЖБЕ
Секретар Факултета
Шеф кабинета декана
Слободанка Ђурковић
Рад са странкама: 9.00-16.00

 

Aндрагогија
Бојана Радујко
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Археологија
Ристо Драшковић
Рад са странкама: 10.00-12.00
Етнологија и антропологија
Мила Бакић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја
др Јелена Пауновић-Штерменски
Рад са странкама: 12.00-14.00
Историја уметности
Ана Коцјан
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 10.00-12.00
Класичне науке
Мирослава Мајхер
Рад са странкама: 11.00-13.00
Педагогија
Марија Шаранчић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Психологија
Маја Јовановић
Рад са странкама: понедељак – четвртак, 12.00-14.00
Социологија
Ивана Павловић
Рад са странкама: 12.00-14.00
Филозофија
Нада Думић
Рад са странкама: 12.00-14.00

Рад са странкама: 11.00-14.00
Рад са странкама – Архива: 9.00-16.00

Запослени

Драгана Станисављевић, шеф Одсека

Радмила Ђорђевић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале послове (послови из области радних односа)

кадровски послови
избори у наставничка и сарадничка звања

Светлана Соколовић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале послове (послови подршке научноистраживачком и наставном раду)

докторске дисертације
научноистраживачки рад

Снежана Николић, стручни сарадник

признавање страних високошколских диплома
избори у научноистраживачка звања
јавна набавка

Илинка Стевановић, Стручнотехнички сарадник за остале послове (послови писарнице)

Матија Садовић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности

Петар Станисављевић, Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности

Петар Нуркић, курир

Мирољуб Гвозденовић, курир

Соња Мирковић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале послове - Руководилац одсека

Сузана Стојановић, Стручнотехнички сарадник за остале делатности (послови набавке)

Рад са странкама: 11.00-14.00
ПИБ Факултета: 100050474

Запослени

Дејан Јовановић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале послове - Руководилац одсека

Анкица Башић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале послове - рачуноводствени аналитичар

Меланија Којић, Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности (обрачун зарада и осталих личних примања)

Милка Жунић, Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности (књиговођа аналитичар)

Светлана Милићевић, Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности ликвидатор

Наташа Стевановић, Виши стручнотехнички сарадник за остале делатности (књиговођа основних средстава и билансиста за научну област)

Запослени

Иги Костић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале послове - Руководилац одсека
Рад са странкама: 10.00-13.00

Ивана Павловић, Самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања (докторске и мастер студије и студентски стандард)
Рад са странкама: 12.00-15.00

Тамара Вукосављевић Маринковић, Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
основне студије – Психологија, Педагогија, Андрагогија
Рад са странкама: 12.00-15.00

Маргарета Николовски, Стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања
основне студије – Филозофија, Социологија, Историја
Рад са странкама: 12.00-15.00

Татјана Стојковић, стручни сарадник за студентске послове
основне студије – Историја уметности, Археологија, Етнологија и антропологија, Класичне науке
Рад са странкама: 12.00-15.00


Услуге Одсека за студентске послове

Рад са странкама: 11.00-14.00

Запослени

Драгана Милуновић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале послове - Руководилац одсека

Рад са странкама: 9.00-16.00

Запослени

Гордана Толић, Самостални стручнотехнички сарадник за остале делатности (наставна и научна документација)

Слободан Милисављевић, Руководилац послова информационих система и технологије

Горан Вуковић, Администратор информационих система и технологија

Весна Милошевић, Технички секретар

Никола Јанковић, Стручни сарадник – администратор база података

Радоје Тешовић, Дизајнер интернет презентација и портала

↑↑↑