Arheologija

Курс:
Основе библијске археологије (осн.)
Предавачи: др Бранислав Анђелковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Историјат, развојне фазе, географско-хронолошки распон и терминолошко-садржајни елементи библијске археологије, као гране блискоисточне археологије, те базични теоретско-методолошки правци. Најважнији локалитети и културни опус Палестине од периода Средње бронзе до краја Гвозденог доба. Археологија градова и урбанизација.
Циљ изучавања курса: Упознавање са културним контекстом Палестине, унутар ширег блискоисточног оквира, од Средње бронзе, ca. 2000 г. п. н. е., до краја Гвозденог доба, 586. г. п. н. е. Стицање основних знања o тзв. библијској археологији, уз развијање способности њеног критичког преиспитивања.
Предуслови за полагање: Положени предмети: Археологија Палестине: епипалеолит - бронзано доба; Археологија Египта: пре- и ранодинастички период; Египат и окружење: међуодноси у IV миленијуму п.н.е.
Облици наставе: Предавања, курс траје 15 недеља, 2+2 часа недељно.
План курса:

1. недеља
предавање - Дефиниција, историјат, географско-хронолошки распон и садржајни елементи.
Географски и хронолошки оквир. Историјат настанка и различити правци библијске археологије. Основна проблематика.
Литература: Анђелковић, Б., 2001, Слово о библијској археологији. Гласник Српског археолошког друштва 17: 217-230.

2. недеља
предавање - Средње бронзано доба IIА
Порекло носилаца. Образац насеља. Локалитети. Фортификација. Индустрија. Инострани односи.
Литература: Ilan, D., 1998, The Dawn of Internationalism – the Middle Bronze Age. Pp. 297-319 in The Archaeology of Society in the Holy Land, ed. T. E. Levy. London and Washington: Leicester University Press.

3. недеља
предавање - Средње бронзано доба IIБ
Образац насеља. Локалитети. Фортификација. Сахрањивање. Индустрија. Примењена уметност. Инострани односи.

4. недеља
предавање - Касно бронзано доба I
Хронолошка субподела. Образац насеља. Локалитети. Архитектура.
Литература: Gonen, R., 1992, The Late Bronze Age. Pp. 211-257 in The Archaeology of Ancient Israel, ed. A. Ben-Tor. New Haven and London: Yale University Press.

5. недеља
предавање - Касно бронзано доба II
Сахрањивање. Индустрија. Примењена уметност. Инострани односи.

6. недеља
предавање - Археологија градова и урбанизација
Аспекти планирања градова. Циклуси урбанизације Палестине.

7. недеља
предавање - Компаративно резимирање претходног.
Најважнији закључци. Дискусија на часу.
Литература: Stern, E. (ed), 1993, The New Encyclopedia of`Archaeological Ecavations in the Holy Land. Jerusalem: The Israel Exploration Society & Carta. [енциклопедијске јединице везане за презентацију на часу].

8. недеља
предавање - Рано гвоздено доба IА
Хронолошка субподела. Инострани односи. Тзв. "народи с мора". Локалитети. Индустрија. Сахрањивање.
Литература: Mazar, A., 1990, Archaeology of the Land of the Bible 10.000-586 B.C.E. New York et al.: Doubleday [str. 295-462].

9. недеља
предавање - Рано гвоздено доба IБ
Проблематика етничке структуре. Трансјорданија. Металургија. Уметност.

10. недеља
предавање - Рано гвоздено доба IIА
Локалитети. Архитектура. Насеља у Негеву. Инострани односи.
Литература: Finkelstein, I., 2005, Archaeology, Bible and the History of the Levant in the Iron Age. Pp. 207-222 in Archaeologies of the Middle East: Critical Prespectives, eds. S. Pollock and R. Bernbeck. Malden MA: Bleckwell Publishing.

11. недеља
предавање - Рано гвоздено доба IIБ-Ц
Самарија. Јудеја. Негев. Локалитети. Храмови.

12. недеља
предавање - Општи аспекти културе Израелићана
Планирање градова. Култови. Сахрањивање. Уметност. Писмо. Трговина.
Литература: Dever, W. G., 1980, Archeological Method in Israel: A Continuing Revolution. Biblical Archaeologist 43/1: 40-48.

13. недеља
предавање - Идеологија и интерпретација.
Разлике у интерпретацији. Археологија: употреба и манипулација.
Литература: Dever, W. G., 1999, Histories and Nonhistories of Ancient Israel. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 316: 89-105.

14. недеља
предавање - Припрема за испит.
Закњучна разматрања.
Литература: Dever, W. G., 1990, Recent Archaeological Discoveries and Biblical Research. Seattle and London: University of Washington Press.

15. недеља
предавање - Испит
Полагање испита
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Литература се може добити у библиотеци Одељења за археологију.
↑↑↑