Arheologija

Курс:
Класична археологија и антропологија (мастер)
Предавачи: др Сташа Бабићредовни професор
др Зорица Кузмановићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: теоријско сагледавање специфичности поља истраживања класичне археологије у односу на друге хуманистиче науке, пре свега шире поље антрополошког истраживања, прилагођено појединачним потребама студента с обзиром на тему завршног рада
Циљ изучавања курса: теоријско-методолошка припрема, како би се допуниле и оснажиле способности потребне за израду самосталног истраживачког рада
Предуслови за полагање: радно знање енглеског језика
Облици наставе: предавања, дискусије, семинарски рад
План курса:

1. недеља
предавање - klasicna arheologija - predmet
-

2. недеља
предавање - helenisticki narativi
-

3. недеља
предавање - klasicna arheologija i postmoderni svet 1
-

4. недеља
предавање - klasicna arheologija i postmoderni svet 2
-

5. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

6. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

7. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

8. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

9. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

10. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

11. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

12. недеља
семинар - studentske prezentacije
-

13. недеља
семинар - zavrsni seminar
-

14. недеља
- - priprema za ispit
-

15. недеља
- - ispit
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
• Babić, S. (2008) Grci i drugi – Antička percepcija i percepcija antike, Beograd: Klio
• Burke, P. (1992) History and Social Theory, Cambridge: Polity Press
• Cartledge, P. (2002) The Greeks – A Portrait of Self and Others, Oxford: Oxford University Press
• Humphreys, S. C. (1978) Anthropology and the Greeks, London, New York: Routledge
• Lloyd, G. E. R. (2004) Ancient Worlds, Modern Reflections – Philosophical Perspectives on Greek and Chinese Science and Culture, Oxford: Clarendon Press
• Martindale, C. and R. F. Thomas, eds (2006) Classics and the Uses of Reception, Oxford: Blackwell
• Shanks, M. (1996) Classical Archaeology of Greece - Experiences of the Discipline, London, New York: Routledge
↑↑↑