Filozofija

 • лингвистика
  социолингвистика
  примењена лнгвистика
 • 1984 - основне студије - ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
 • (1983 - 1984) “Academy International” (EFL teaching)
 • (1991 - 1991) Škotski univerziteti, Edinburg
 • (2006 - 2006) Međunarodna konferencija "International Relations", ESU, Oriel College, Oxford
 • 2000 - предавач - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 2010 - наставник страног језика - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК)
 • 1990 -  Савремени енглески језик, превод, писање
  Филолошки факултет у Београду, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2005 -  Енглески језик за студенте ликовних уметности
  Факултет ликовних уметности у Београду, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2004 -  Енглески 1
  Академија лепих уметности, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 1990 -  Друштво ѕа примењену лингвистику  (чланство)
 • 1998 -  UCLES/ESOL (Cambridge Syndicate)  (чланство)
 • 2003 -  ELTA  (чланство)
 • 2005 -  ESU (Enlish Speaking Union)  (чланство)
 • 2007 -  Друштво ѕа стране јеѕике и књижевности Србије  (чланство)
 • 2008 -  2010 - Филозофски факултет у Београду  (управник кабинета)
 • 1989 -  1992 - Друштво за примењену лингвистику Србије  (секретар)
 • 2013 -  2015 - члан уредничког одбора - Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, University of Niš  (чланство)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑