Filozofija

 • Античка филозофија
  Хегелова филозофија
  Филозофска херменеутика
  Српска филозофска баштина
  Филозофија и књижевност
  Ранохришћанска филозофија
 • 1994 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2000 - магистарске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ЈЕЗИК И ОНТОЛОГИЈА У ПЛАТОНОВИМ ДИЈАЛОЗИМА КРАТИЛ ИСОФИСТ)
 • 2008 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
  (тема: ПЛАТОНОВА И АРИСТОТЕЛОВА КОНЦЕПЦИЈА ЛОГОСА)
 • (1996 - 1996) Ludvig Maksimilian univerzitet u Minhenu
 • (2001 - 2001) Kapodistrian univerzitet u Atini
 • 2021 - редовни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2016 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2009 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2000 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФИЈЕ I)
 • 1998 - асистент-приправник - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ИСТОРИЈА ФИЛОЗОФИЈЕ I)
 • 2001 -  У лавиринтима Платоновог "Кратила"
  Пандион универзитет, Атина, Грчка (предавање по позиву)
 • 2003 -  Фармакон и границе Платонове критике писма
  Једипеде универзитет, Истанбул, Турска (предавање по позиву)
 • 2007 -  Увод у грчку етику врлине (Сократ, Платон, Аристотел)
  Фридрих Шилер универзитет , Јена, Немачка (циклус предавања)
 • 2008 -  2008 -  Аристотеловa етикa
  Фридрих Шилер Универзитет, Јена, Немачка (циклус предавања)
 • 2011 -  Платонова филозофија
  Универзитет у Упсали, Упсала, Шведска (гостујући професор)
 • 2010 -  Платонова митологија
  Коларчева задужбина, Београд, Србија (циклус предавања)
 • 2012 -  Платон и биоетика, Платон о идеји Добра, Ауторефлексивна структура Аристотеловог појма Бога, Стање у савременој српској филозофији
  Државни Универзитет у Владимиру, Владимир, Руска Федерација (гостујући професор)
 • 2000 -  Српско филозофско друштво  (чланство)
 • 2003 -  Немачко друштво за проучавање античке филозофије  (чланство)
 • 2001 -  Међународно друштво за проучавање грчке филозофије  (чланство)
 • 2006 -  Платоново друштво  (чланство)
 • 2000 -  2004 - Српско филозофско друштво, Београд  (Члан Извршног одбора Српског филозофског друштва)
 • 2008 -  Српско филозофско друштва  (Члан Извршног одбора Српског филозофског друштва)
 • 2000 -  2004 - члан редакције часописа Theoria  (чланство)
 • 2005 -  2010 - Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци
  Институт за филозофију Филозофског факултета у Београду (сарадник)
 • 2011 -  Историја српске филозофије
  Институт за филозофију, Филозофског факултета у Београду (руководилац)
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑