Filozofija

 • Filozofija duha, Filozofija kognicije, Filozofija jezika
 • 2007 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - докторске студије - ФФ
 • 2019 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2014 - доцент - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2011 - асистент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2009 - сарадник у настави - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2010 -  Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци
  Министарство науке Републике Србије
 • 2011 -  Динамички системи у природи и друштву: Филозофски и емпиријски аспекти
  Министарство просвете, науке и технолшког развоја
Персонална библиографијa (E-CRIS.SR)↑↑↑