Filozofija

 • Модална епистемологија, филозофија духа, историја филозофије, филозофија науке, метафизика, филозофија језика, политичка филозофија, критичко мишљење.
 • 2007 - основне студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2013 - докторске студије - Филозофски факултет у Београду
 • 2018 - ванредни професор - ФФ
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2013 - доцент - Филозофски факултет у Београду
  (ужа научна област: ОПШТА ФИЛОЗОФИЈА)
 • 2012 -  Mind, World and Action/“Conceivability and the Hard Problem of Consciousness”
  Интер-универзитетски центар Дубровник, Дубровник, Хрватска (предавање по позиву)
 • 2013 -  Члан редакције часописа Theoria  (чланство)
 • 2013 -  Члан Управног одбора Српског филозофског друштва  (чланство)
 • 2011 -  2011 - Логичко-епистемолошки основи науке и метафизике (бр.179067)
  Филозофски факултет у Београду (Стипендиста-докторанд)
 • 2013 -  Логичко-епистемолошки основи науке и метафизике (бр.179067)
  Филозофски факултет у Београду (Доцент)
 • 2008 -  2010 - Проблем експланаторног јаза у филозофији и науци (бр.149010)
  Филозофски факултет у Београду (Стипендиста-докторанд)
 • 2011 -  2013 - Логичко-епистемолошки основи науке и метафизике (бр.179067)
  Филозофски факултет у Београду (Истраживач-сарадник)
↑↑↑