Filozofija

Курс:
Савремена питања филозофије политике (осн.)
Предавачи: др Милорад Ступарредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Ovo je jednosemestralni kurs i sastoji se od 15 nedelja predavanja i vežbi. Biće obrađen problem suverniteta države i granice tog suvereniteta (slom "vestfalskog" koncepta suverenosti; pojam uzurpacije političkog autoriteta--secesija, revolucije, emigracija i građanska neposlušnost; problem "humanitarnih intervencija"). Dalje, biće razmatrano pitanje razumevanja odnosa nacionalizma i kosmopolitizma. Razmatraćemo takođe fenomen globalizacije i pojam multikulturalizma. У току последњих недеља предавања биће уведени основни појмови теорије међународних односа и размотриће се нека питања везана за проблеме међународне правде.
Циљ изучавања курса: Cilj kursa je upoznavanje i obrada tema i problema savremene politike sa filozofskog stanovišta.
Предуслови за полагање: Preduslov za pohađanje kursa su završeni kurs Filozofija politike ili slični kursevi ekvivalentnog sadržaja sa drugih odeljenja i fakulteta.
Облици наставе: Predavanja i vežbe.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Milorad Stupar, "Liberalizam i Globalizacija", Filozofija i društvo, 2005. Beograd
Milorad Stupar: "Pojam evropskog građanina", Filozofija i društvo br.3, Beograd 2006.
Milorad Stupar: "Svetski poredak, globalizacija i pitanje suvereniteta", Filozoija i društvo 21, 2002, Beograd.
Džon Rols: Pravo naroda, Alexandria Press, Beograd, 2003.
Vil Kimlika, Multikulturalno gradjanstvo, Centar za multikulturalnost, Novi Sad, 2001
Slobodan Divjak (prir.) Multikulturalizam, "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva", Beograd 2002.
Jirgen Habermas, "Postnacionalna država i budućnost demokratije", u: Postnacionalna konstelacija, "Otkrovenje, Beograd 2002.
Милорад Ступар: "О Појму грађанина --национализам вс. космополитизам", Филозофија и друштво 11, 1997.
↑↑↑