Filozofija

Курс:
Дух, језик и сазнање (докт.)
У оквиру предмета: Дух, језик и сазнање
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Живан Лазовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 20.00
Садржај курса: Обрађују се следеће теме: идентитет и садржај менталних стања, интернализам и екстернализам у епистемологији, филозофији духа и филозофији језика, ужи и шири садржај менталних стања, разлика између веровања и осталих менталних стања, фундаментизам и кохерентизам, семантички монизам и холизам. На вежбама се анализирају и дискутују текстови релевантни за теме обрађене на предавањима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са тема и проблемима у којима се додирују епистемологија, филозофија духа и филозофија језика
Предуслови за полагање: нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Guttenplan, A Companion to the Philosophy of Mind; Challmers, Philosophy of Mind; Lycan, Mind and Cognition; Лазовић, "Функционализам и qualia", Theoria
↑↑↑