Filozofija

Курс:
Проблеми савремене филозофије (осн.)
Предавачи: др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Андреј Јандрићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На одређеном узорку биће разматрани настанак, начин дефинисања и начин решавања филозофских проблема унутар главних праваца у филозофији 20. века.
Циљ изучавања курса: Упознавањ с најважнијим проблемима савремене филозофије који се јављају унутар различитих филозофских праваца и становишта.
Предуслови за полагање: Испуњене предиспитне обавезе.
Облици наставе: Предавања (М. Анђелковић) и вежбе (А. Јандрић).
План курса:

1. недеља
предавање - Проблем емоција и проблем својстава целине
Објашњава се зашто су проблем емоција и мереолошка разматрања карактеристични за савремену филозофију.

2. недеља
предавање - Појам емоција
Емоције као нова категорија.

3. недеља
предавање - Шта су емоције?
Значај Џејмсове и Лангеове теорије за одговор на питање шта су емоције, разлике између ових теорија и критика.

4. недеља
предавање - Шта су осећања?
Веза осећања и перцепције.

5. недеља
предавање - Емпатија
Појам емпатије и шта значи осећати емпатију.

6. недеља
предавање - Емоције и морални судови
Утицај виших когнитивних способности и емоција на морално суђење.

7. недеља
предавање - Шта је мереологија?
О мереологији као посебној области онтологије.

8. недеља
предавање - Брентано о односу целине и дела
Физички, логички и метафизички делови.

9. недеља
предавање - Хусерл о односу целине и дела
О зависним објектима.

10. недеља
предавање - Емергентна и супервенијентна својства
Одређење ових појмова и разлика између њих.

11. недеља
предавање - Мереолошки есенцијализам
Да ли је имати делове суштинска особина објекта?

12. недеља
предавање - Мереолошки нихилизам
Да ли постоје целине?

13. недеља
предавање - Преглед пређеног градива
У закључним разматрањима ће бити истакнут континуирани значај који су ова два на први поглед удаљена проблема имала током периода који се у историји филозофије подводи под категорију савремене филозофије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Broad, C.D., "Mechanism and Emergentism", Metaphysics – An Anthology, Blackwell, 1999, str. 487-498.
Chisholm, R., "Parts as Essential to Their Wholes", Review of Metaphysics 26, 1973, str. 581-603.
Chrudzimski A., Smith, B., "Brentano`s ontology: from conceptualism to reism", The Cambridge Companion to Brentano (ed. D. Jacquete), Cambridge University Press, Cambridge, 2004, str. 197-219.
Damasio, Antonio, "Feelings", Looking for Spinoza – Joy, Sorrow, and the Feeling Brain, William Heinemann, London, 2003, str. 83-133.
Dixon, Thomas, "The Scottish creation of `the emotions`", From Passions to Emotions, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, str. 98-134.
Fine, Kit, "Part-whole", The Cambridge Companion to Husserl (eds. B. Smith, D.W. Smith), Cambridge University Press, Cambridge, 1999, str. 463-485.
Damasio, Antonio, "Neurobiological Grounding of Human Values", Neurobiology of Human Values (eds. J.-P. Changeux, A. R. Damasio, W. Singer, Y. Christen), Springer, Berlin, 2005, str. 57-66.
James, William, "What is an Emotion?", The Emotions, Williams&Wilkins Company, Baltimore, 1922.
Lange, Carl Georg, "The Emotions", The Emotions, Williams&Wilkins Company, Baltimore, 1922.
Sider, T., "Van Inwagen and the Possibility of Gunk", Analysis 53, 1993, str. 285-9.
↑↑↑