Filozofija

Курс:
Филозофија језика (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија језика
Предавачи: др Војислав Божичковићредовни професор
др Живан Лазовићредовни професор
др Машан Богдановскиванредни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Обухваћене су следеће теме: Фрегеова теорија значења, Раселова теорија дескрипција, теорија формалне семантике, интенционалистичка теорија значења, узрочна теорија значења, теорија о говорним актима, значење и контекст. На вежбама, студенти анализирају текстове и дискутују проблеме, артгументе и становишта која су релевантнеа за теме обрађене напредавањима.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним темама и проблемима из филозофије језика као једне од најважнијих филозофских дисциплина у савременој филозофији
Предуслови за полагање: Нема посебних предуслова
Облици наставе: Предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лазовић, Павковић, прир., Огледи о језику и значењу; Серл, Говорни акти; Taylor, Truth and Meaning; Parkinson, ed., Theory of Meaning; Miščević, Potrč, prir., Kontekst i značenje;
↑↑↑