Filozofija

Курс:
Витгенштајнова филозофија (осн.)
У оквиру предмета: Витгенштајнова филозофија
Предавачи: др Андреј Јандрићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Pitanja koja se razmatraju uključuju Vitgenštajnovo shvatanje jezika kao spleta „jezičkih igara” i ideju značenja kao upotrebe; ideju da mnogi ključni pojnovi imaju strukturu „porodičnih sličnosti”; Vitgenštajnovo shvatanje filozofije i filozofskog metoda; dispozicionalnu prirodu znanja i razumevanja; sleđenje pravila; nemogućnost suštinski privatnog jezika; ideju da su „unutrašnjim” procesima i stanjima neophodni spoljašnji kriteriji i niz drugih pitanja filozofske psihologije.
Циљ изучавања курса: Student treba da se upozna s osnovnim idejama Vitgenštajnove zrele filozofije, pre svega kako su izložene u njegovim Filozofskim istraživanjima.
Предуслови за полагање: Bez posebnih preduslova.
Облици наставе: Predavanja, seminari, konsultacije.
План курса:

1. недеља
предавање - Vitgenštajnov filozofski razvoj i struktura "Filozofskih istraživanja"

2. недеља
предавање - Referencijalne zablude o jeziku
(FI, 1-64)

3. недеља
предавање - Implikacije Vitgenštajnove kritike: porodične sličnosti
(FI, 65-88)

4. недеља
предавање - Implikacije Vitgenštajnove kritike: priroda filozofije
(FI, 89-133)

5. недеља
предавање - Koherentnost Vitgenštajnove "metafilozofije"

6. недеља
предавање - Šta znači nešto reći i nešto razumeti
(FI, 134-187)

7. недеља
предавање - Sleđenje pravila, 1
(FI 188-242)

8. недеља
предавање - Sleđenje pravila, 2: Kripkeovo tumačenje

9. недеља
предавање - Da li je moguć suštinski privatan jezik?, 1
(FI, 243-315)

10. недеља
предавање - Da li je moguć suštinski privatan jezik?, 2
(FI, 243-315)

11. недеља
предавање - Unutrašnje i spoljašnje
(FI, 316-362, 571-628)

12. недеља
предавање - Psihološki pojmovi: asimetrije prvog i trećeg lica
(Opaske o filozofiji psihologije)

13. недеља
предавање - Psihološki pojmovi: kritika Vitgenštajna
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, revised 4th edition, with an English translation by G.E.M. Anscombe, P.M.S. Hacker and Joachim Schulte, Oxford, 2009.
Ludvig Vitgenštaj, Filozofska istraživanja, Beograd, 1969
Општа допунска литература
Paul Horwick, Wittgenstein’s Metaphilosophy, Oxford, 2012
Saul A. Kripke, Wittgenstein on Rules and Private Language, Oxford, 1982
Leon Kojen, Ogled iz filozofske psihologije, Beograd, 2009
Marie McGinn, Wittgenstein and the Philosophical Investigations, London, 1997
David G. Stern, Wittgenstein’s Philosophical Investigations: An Introduction, Cambridge, 2004.
Hans Sluga, Wittgenstein, Oxford, 2011.
V. i A. Ahmed (ed.), Wittgenstein’s Philosophical Investigations: A Critical Guide, Cambridge, 2010.
↑↑↑