Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводни час
увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Упознавање са изворима и литературом

3. недеља
предавање - Независна држава – промене на унтрашњем и спољнополитичком плану

4. недеља
предавање - Напредњачке реформе – анализа закона и уредаба

5. недеља
предавање - Демократија – поимање и примена

6. недеља
предавање - Парламентарна монархија – уставне промене

7. недеља
предавање - Национална политика; ратови за Стару Србију и Македонију

8. недеља
предавање - Црна Гора – независна држава

9. недеља
предавање - Црна Гора – устави, закони, државне институције

10. недеља
предавање - Србијанско-црногорски односи

11. недеља
предавање - Србија и Црна Гора у светском рату
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р. Љушић, Историја српске државности. Србија и Црна Гора – нововековне српске државе, Нови Сад 2001.
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1-2 (1868-1878, 1878-1889), Београд 1926/7, 1990.
С. Јовановић, Влада Александра Обреновића 1-2 (1889-1897, 1889-1903), Београд 1929/31, 1990.
Душко М. Ковачевић, Србија и Русија 1878 – 1889: од Берлинског конгреса до абдикације, Београд 2003.
ИСН, група аутора, 6-1, Новица Ракочевић, «Црна Гора», стр. 208-263.
Н.П. Шкеровић, Црна Гора на освитку 20. вијека, Београд 1964.
Борислав Ратковић, Први балкански рат 1912-1913. Операције српске војске после кумановске битке, Београд 1973.
Андреј Митровић, Србија у Првом св. Рату, Београд 1984.
Бранислав Глигоријевић, Краљ Александар Карађорђевић, 1, Београд 2002.
↑↑↑