Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Микенска Грчка

2. недеља
предавање - Троја и Тројански рат у писаним и материјалним изворима Грка и Хетита.

3. недеља
предавање - Грчка епска поезија као историјски извор.

4. недеља
предавање - «Хомерско доба» у писаним и материјалним изворима

5. недеља
предавање - Архајска Грчка у рату и миру

6. недеља
предавање - Старија тиранија

7. недеља
предавање - Историја пелопонеских градова до 500. године пре н.е.

8. недеља
предавање - Историја средње Грчке до 500. године пре н.е.

9. недеља
предавање - Спартански полис од оснивања до Персијских ратова (град у миру).

10. недеља
предавање - Спартански полис од оснивања до Персијских ратова (град у рату).

11. недеља
предавање - Атика и Атина до 500. године пре н.е.

12. недеља
предавање - Атика и Атина до 500. године пре н.е. - од тираније ка демократији.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
R. Osborne, Greece in the Making 1200-479 BC, London 1996. R. Castleden, Mycenaeans, London 2005.
T. Bryce, The Trojans and their Neighbours, London/New York 2006.
R. Sealey, A History of the Greek City States ca. 700-338 B.C., Berkeley 1976. O. Dickinson, The Aegean Bronze Age, Cambrdge 1994. L. H. Jeffery, Archaic Greece. The City-States c. 700-500 B.C., London 1976.
C. Morgan, Early Greek States Beyond the Polis, London 2003. P. Cartledge, Sparta and Laconia. A Regional History 1300-362 BC, London 1979.
J.B. Bury – R. Meiggs, A History of Greece to the Death of Alexander the Great, London 1975. R. Meiggs, The Athenian Empire, Oxford 1972. R. Osborne, Demos. The Discovery of Classical Attika, Cambridge 1985.
S. Hornblower, The Greek World 479-323 BC, London 20023. The Cambridge Ancient History, Vols. II 23; III 12; 32; IV2, 1975-1992. R. Meiggs, D. Lewis, A Selection of Greek Historical Inscriptions, Oxford 1969.
J.N. Coldstream, Geometric Greece, London 2003. The Cambridge Ancient History, Vols. II 23; III 12; 32; IV2, 1975-1992. V. Ehrenberg, The Greek State, London 1969.
O. Murray, Early Greece, Cambridge, Mass. 19932.
↑↑↑