Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Р.Маринковић, Почеци формирања српске биографске књижевности. Повеље о оснивању манастира Хиландара, Прилози КЈИФ 39 1973) 3-19.
Д.Богдановић, Историја старе српске књижевности, Београд 1980.
Исти, Студије из српске средњовековне књижевности, Београд 1997.
Ђ.Трифуновић, Азбучник српских средњовековних књижевних појмова, Београд 1990.
Исти, Ка почецима српске писмености, Београд 2001.
Т.Суботин - Голубовић, Српско рукописно наслеђе од 1557. године до средине XVII века, Београд 1999.
Српска књижевност у доба Деспотовине, Зборник радова са научног скупа одржаног у Деспотовцу 22.-23. VIII 1997, Деспотовац 1998.
↑↑↑