Istorija

Курс:
Анжујци у јужној и југоисточној Европи (докт.)
Предавачи: др Жарко Вујошевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Долазак династије Капет - Анжу на власт у јужној Италији. Освајања Карла Анжујског у Албанији и формирање "Краљевине Албаније". Долазак породице Капет - Анжу на угарски престо. Угарски Анжујци и Србија. Ладислав Напуљски и источна обала Јадранског мора.
Циљ изучавања курса: Стицање сазнања о односу Напуљске краљевине према југоисточној Европи, пре свега према Србији.
Предуслови за полагање: Општи услови предвиђени за докторске студије. Познавање латинског и најмање два европска језика.
Облици наставе: Предавања, вежбе и менторски рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
B. Homan, Gli Angioini di Napoli in Ungheria (1290 – 1403), Roma 1938.
S. Kelly, The New Solomon. Robert of Naples (1309 – 1343) and Fourteenth – Century Kingship, Leiden 2003.
P. Lock, The Franks in the Aegean, 1204 – 1500, London 1995.
A. Ducellier, La façade maritime de l’ Albanie au Moyen Âge. Durazzo et Valona du XIe au XVe siècle, Thessaloniki 1981.
B. Homan, Geschichte des ungarischen Mittelalters I – II, Berlin 1943.
N. Klaić, Povijest Hrvata u razvijenom srednjem vijeku, Zagreb 1976.
П. Рокаи, З. Ђере, Т. Пал, А. Касаш, Историја Мађара, Београд – Бања Лука 2002.
↑↑↑