Istorija

Курс:
Руска цивилизација 11-17. век (осн.)
У оквиру предмета: Руска цивилизација 11-17. век
Предавачи: др Татјана Суботин-Голубовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
↑↑↑