Istorija

Курс:
Држава и друштво Србије и Црне Горе у 19. и почетком 20. века (мастер)
Предавачи: др Милош Јагодићредовни професор
др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Проучавање државних институција, специфичних друштвених околности, привредних кретања и културног развоја у Србији и Црној Гори.
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјом развитка државе и друштва у Србији и Црној Гори у 19. и почетком 20. века
Предуслови за полагање: Редован упис дипломских академских студија историје мастер
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у тему, договор о раду, концепција часова

2. недеља
предавање - Устаничка држава
Tериторија, становништво, организација власти

2. недеља
вежбе - Устаничка држава

3. недеља
предавање - Аутономија под руским покровитељством (1830-1856)
Правни основи, уставно уређење

3. недеља
вежбе - Аутономија под руским покровитељством (1830-1856)

4. недеља
предавање - Преустројство државне управе под кнезом Михаилом

4. недеља
вежбе - Преустројство државне управе под кнезом Михаилом

5. недеља
предавање - Промена међународно-правног положаја Србије 1878
Доградња државних институција, увођење земље у међународне токове државног и привредног система, успостављање дипломатске и конзуларне службе.

5. недеља
вежбе - Промена међународно-правног положаја Србије 1878

6. недеља
предавање - Уставност Србије

6. недеља
вежбе - Уставност Србије

7. недеља
предавање - Фактори државне нестабилности
Геополитички положај, привреда и финансије, страначке сучељености, отежане околности за националну интеграцију.

7. недеља
вежбе - Фактори државне нестабилности

8. недеља
предавање - Обележја српске државности почетком 20. века (до 1918)
Институције, унутрашња и спољна политика, национални циљеви.

8. недеља
вежбе - Обележја српске државности почетком 20. века (до 1918)

9. недеља
предавање - Српско друштво
Структура, покретљивост, образовање, здравствене прилике,положај жене у друштву.

9. недеља
вежбе - Српско друштво

10. недеља
предавање - Основи црногорске државности
Територија, становништво, интеграција (црногорско-брдско-источнохерцеговачкао-приморска)

10. недеља
вежбе - Основи црногорске државности

11. недеља
предавање - Изградња власти у доба владичанства (1796-1852)
-

11. недеља
вежбе - Изградња власти у доба владичанства (1796-1852)

12. недеља
предавање - Изградња власти у доба Књажевине (1852-1878)
Карактеристике световне власти, законодавство.

12. недеља
вежбе - Изградња власти у доба Књажевине (1852-1878)

13. недеља
предавање - Државна независност 1878-1918
Институције, законодавство, устав, политички живот

13. недеља
вежбе - Државна независност 1878-1918

14. недеља
предавање - Друштво Црне Горе
Структура, покретљивост, образовање, здравствене прилике,положај жене у друштву

14. недеља
вежбе - Друштво Црне Горе

15. недеља
предавање - Испит

15. недеља
вежбе - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Радош Љушић, Српска државност 19. века, Београд, 2008.
Радош Љушић, Вожд Карађорђе, Београд, 2005.
Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830-1839, Београд, 2004.
Слободан Јовановић, Уставобранитељи и њихова влада, Београд, 1990.
Слободан Јовановић, Друга влада Милоша и Михаила, Београд, 1990.
Сузана Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд, 2011.
Петар Поповић, Црна Гора у време Петра I и Петра II, Београд 1951.
Никола П. Шкеровић, Црна Гора на освиту 20. вијека, Београд 1964.
Општа допунска литература
Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, Београд, 1990.
Црногорски законици. Правни извори и политички акти од значаја за историју државности Црне Горе, Подгорица, 1998.
Српски устави од 1835. до 1990. године са уставима Краљевине СХС и Краљевине Југославије, приредио Миодраг Радојевић, Београд, 2004.
Педесет година на престолу Црне Горе 1860-1910, Цетиње, 1910.
Бранко Павићевић, Данило I Петровић, Београд, 1990.
Слободан Јовановић, Влада Милана Обреновића 1-2, Београд, 1990.
↑↑↑