Istorija

Курс:
Србија у међународним односима у 19. и почетком 20. века 2 (мастер)
Предавачи: др Сузана Рајићредовни професор
др Данко Леовацванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Интернационализовање српског питања избијањем Српске револуције 1804, тражење подршке великих сила за остварење националних и социјалних циљева Револуције; излазак српског народа из вишевековне анонимности и ступање на међународну позорницу путем међународних, руско-турских уговора; промена међународно-правног положаја 1878. године (стицање независности); спољна политика Краљевине Србије у 19 и почетком 20. века: континуитет и дисконтинуитет. Рад са документима - изворима првог реда
Циљ изучавања курса: Овладавање знањима о положају Србије у међународним односима у 19. и почетком 20. века на основу литературе, објављених и необјављених извора
Предуслови за полагање: Редован упис дипломских академских студија историје мастер
Облици наставе: предавања, читање задате литературе и објављених извора и дискусија
План курса:

1. недеља
предавање - Увод у тему, договор о раду, концепција часова

1. недеља
вежбе - Увод у тему, договор о раду, упознавање са изворима и литературом

2. недеља
предавање - Ступање на међународну позорницу у првој фази Српске револуције (1804-1815)

2. недеља
вежбе - Ступање на међународну позорницу у првој фази Српске револуције (1804-1815)

3. недеља
предавање - Српско-руско савезништво и руско покровитељство. Руско-турски уговори

3. недеља
вежбе - Српско-руско савезништво и руско покровитељство. Руско-турски уговори

4. недеља
предавање - Наследно кнежевско достојанство, застава, царине, војска, санитарни кордон

4. недеља
вежбе - Наследно кнежевско достојанство, застава, царине, војска, санитарни кордон

5. недеља
предавање - Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856: основе за проширивање аутономије

5. недеља
вежбе - Вазална трибутарна Кнежевина Србија 1838-1856: основе за проширивање аутономије

6. недеља
предавање - Од Париског мира (1856) до избијања Велике источне кризе (1875)

6. недеља
вежбе - Од Париског мира (1856) до избијања Велике источне кризе (1875)

7. недеља
предавање - Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије

7. недеља
вежбе - Договори великих сила о будућности Кнежевине Србије

8. недеља
предавање - Промена међународно-правног положаја 1878. Развој дипломатске, конзуларне службе
-

8. недеља
вежбе - Промена међународно-правног положаја 1878. Развој дипломатске, конзуларне службе

9. недеља
предавање - Тајна конвенција и њен значај

9. недеља
вежбе - Тајна конвенција и њен значај

10. недеља
предавање - Политичка и интелектуална елита о позицији Србије у међународним односима

10. недеља
вежбе - Политичка и интелектуална елита о позицији Србије у међународним односима
-

11. недеља
предавање - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану у другој половини 19. века

11. недеља
вежбе - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану у другој половини 19. века

12. недеља
предавање - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану почетком 20. века

12. недеља
вежбе - Србија у аустроугарским и руским плановима на Балкану почетком 20. века

13. недеља
предавање - Оријентација Србије према блоковској подељености Европе почетком 20. века

13. недеља
вежбе - Оријентација Србије према блоковској подељености Европе почетком 20. века

14. недеља
предавање - Србија у међународним односима уочи и након балканских ратова

14. недеља
вежбе - Србија у међународним односима уочи и након балканских ратова

15. недеља
предавање - Савезнички статус Србије у Првом светском рату

15. недеља
вежбе - Савезнички статус Србије у Првом светском рату
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Гргур Јакшић, Војислав Вучковић, Спољна политика Србије за владе кнеза Михаила. Први балкански савез, Београд, 1963.
Душко Ковачевић, Србија и Русија 1878–1889: од Берлинског конгреса до абдикације, Београд, 2003.
Сузана Рајић, Александар Обреновић, Владар на прелазу векова, сукобљени светови, Београд, 2011.
Балкански уговорни односи 1876–1996, приредио М. Стојковић, Т.1 (1876–1918), Београд, 1998.
Гргур Јакшић, Европа и васкрс Србије (1804–1834), Београд, 1933.
Радош Љушић, Кнежевина Србија 1830–1839, Београд, 2004.
Општа допунска литература
Војислав Вучковић, Српска криза у Источном питању (1842–1843), Београд, 1957.
Чедомир Антић, Велика Британија, Србија и Кримски рат (1853–1856): неутралност као независност, Београд, 2004.
Димитрије Ђорђевић, Милован Миловановић, Портрети из новије српске историје, Београд, 1997.
Андреј Митровић, Продор на Балкан. Србија у плановима Аустро-Угарске и Немачке 1908–1918, Београд, 2011.
Момир Самарџић, Од Сан Стефана до Сливнице, Србија против Бугарске 1878–1886, Нови Сад, 2008.
Љубодраг П. Ристић, Велика Британија и Србија (1856–1862), Београд, 2008.
Драгољуб Живојиновић, Невољни ратници: велике силе и Солунски фронт 1914–1918, Београд, 2008.
Радош Љушић, Вожд Карађорђе, Београд, 2005.
Михаило Војводић, Србија и балканско питање (1875–1914), Београд, 2007.
Драгољуб Живојиновић, Краљ Петар Карађорђевић, 1–2, Београд, 1988.
Владимир Ђоровић, Односи између Србије и Аустро-Угарске у 20. веку, Београд 1997.
Србија 1878.Документи, Београд, 1978.
↑↑↑