Istorija

Курс:
Руски 20. век: друштво и политика (осн.)
Предавачи: др Алексеј Тимофејевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Курс је посвећен историји Русије/СССР, 20. века, са анализом најважнијих политичких, социјалних, демографских и привредних аспеката развоја и њиховом интеракцијом са другим историјским појавама и феноменима(идеологијама, политичким променама и економским развојем, демографским преображајем и миграторним процесима, преображајем свакодневнице...). Пажња је усмерена на анализу широких процеса трансформације Руске државе / СССР током 20. века од епохе индустријализације и великих ратова, до развоја постиндустријског, потрошачког друштва и његовог уклапања у савремене процесе глобализације, мултикултуралности и информатичког друштва
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са проблематиком и резултатима проучавања савремене историје Русије/СССР. Оспособљавање за целовито разумевање руске историје 20 века у ширем контексту европске и светске
Предуслови за полагање: Испуњене обавезе са претходне године студија и познавање једног страног језика
Облици наставе: Предавања, вежбе, активна настава, панел дискусије и стручни разговори (са домаћим и гостујућим предавачима), активан рад са изворима, консултације
План курса:

1. недеља
предавање - Руска политика и историја: између система и идеологије

2. недеља
предавање - Политички и идеолошки изазови: Русија у смирај империје 1905-1914

3. недеља
предавање - Русија и Први светски рат: Пут ка политичком колапсу

4. недеља
предавање - Револуција и тотална политичка трансформација 1917-1925

5. недеља
предавање - Политичке и идеолошке димензије унутарпартијске борбе 1925-1929

6. недеља
предавање - Политика колективизације и индустријализације: идеологија „великих чистки“

7. недеља
предавање - Амбис: "Велики отаџбински рат" 1941-43

8. недеља
предавање - Амбис: "Велики отаџбински рат" 1943-45

9. недеља
предавање - СССР као суперсила: „Изградња“ комунистичке империје

10. недеља
предавање - СССР и Хладни рат

11. недеља
предавање - „Споро отапање леда“ 1953-1964

12. недеља
предавање - Епоха „Застоја“: идеологија и политика позног стаљинизма 1964-1985

13. недеља
предавање - Епоха Брежњевљеве доктрине: Дипломатија СССР у Хладном рату

14. недеља
предавање - „Крај империје“ 1982-1992

15. недеља
предавање - Од «тоталитаризма» ка «демократији» 1992-2000
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Михаил Гелер, Александар Некрич, Утопија на власти. Историја Совјетског Савеза, Подгорица 2000
Општа допунска литература
Мирослав Јовановић, Руска емиграција на Балкану 1920-1940, Београд 1996
А. С. Барсенков, А. И. Вдовин, История России. 1917–2009, Москва 2010
Боханов А.Н., Горинов М.М., Дмитренко В.П., История России. XX век, Москва 2001.
Олег Ајрапетов, Генерали, либерали, предузетници: Рад за фронт и за револуцију (1907-1917), Београд 2005
История России XX - начала XXI века (Под ред. Л.В. Милова), Москва 2006
R. Sakwa, The Rise and Fall of the Soviet Union 1917-1991, London 1999
R.G. Suny (Ed.), The Cambridge History of Russia. Vol. III - The Twentieth Century, Cambridge 2002.
↑↑↑