Klasične nauke

  • 1998 - основне студије - Филолошки факултет
  • 2003 - магистарске студије - Филозофски факултет у Атини
  • 2012 - одбрана докторске дисертације - ФФ
  • 2019 - доцент - ФФ
    (ужа научна област: КЛАСИЧНЕ НАУКЕ)
↑↑↑